فاطی عزيز : غم غربت ما را غير از خدا کسی نمی دونه ما شايد گاهی

با تنهائی هايمان حال کنيم ولی بعضی اوقات و شايد بهتر بگم اکثر مواقع /هم ميشه که دلمون برای فرياد کشيدن پر می کشه اما نمی تونيم بخاطر دور و بری ها به روی مبارکمون هم بياريم  ولی  انصاف بقيه کجا رفته ....

عزيز دل برادر داشتن عشق يعنی داشتن يه کسی و يا  يه چيزی که بودن تورو يادت بياره بتونی حسش کنی و روح به وجودت برگردونه لازمه...

آخه بايد به چه زبانی گفت که بابا عشقه که به زندگی معنی ميده / انگيزه حرکته ...

عشق يعنی اين که بدونی يکی هست يه جای عالم که لحظه ای هم که شده بتو فکر می کنه ...

عشق يعنی اين که وقتی  بهش فکر ميکنی  و off line هستی او ترا  online  ببينه و برای تو بنويسه  و ....

عشق يعنی وقتی داره درد ميکشه و تو با وجود فرسنگها راه فاصله تمرکز کنی که درد را از وجودش بيرون کنی و روز بعد بهت بگه درست در همون لحظه با آرامش تموم به خواب رفته...

و تو بدونی اون خوشبخته و سهم تو از خوشبختی اون همين قدر و بس  ولی عزيزدل انگيز  من و تو به چيزی فراتر از اين عشق نياز داريم  به يه چيزی که نمی دونم اسمش را چی بذاريم  شايد بهتره بگم دوستی فراتر از عشق

يا حق

+ نوشته شده در دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۳ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ توسط yasamin نظرات ()