گاهی بدون تو هم میشه زندگی کرد  اما تو باور نکن ، نکنه که  دستم را رها کنی آخدا

/ 1 نظر / 61 بازدید
سایه

زیباست