هیچ وقت نفهمیدی چی دلم میخواست!

زندگی یه رو نداره !

   روی خوشش مال تو که رفتی

       روی ناخوشش مال من که موندم

            هیچ میدونستی ؟ بهت نگفتم هرگز

                          دلم همیشه بچه میخواست ،

                                       دلم میخواست مادر بشم

                                                                  پا گذاشتم رو دلم ...

 

/ 3 نظر / 9 بازدید
اندیشه

[ناراحت]

مهرداد(باران اميد)

بر سردرب سازمان ملل متحد حك شده است: بني آدم اعضاي يكدگرند كه در آفرينش زيك گوهرند چون عضوي بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار . . . اميدوارم روي شادي زندگي و خوشبختي از آن شما مهربان شرين سخن باشد.