فیلم باران اولین بار با تو دیدم محمد یادته؟ آخر فیلم خیلی حالم گرفته بود پرسیدی چی شده ؟
بهت گفتم: ترک وقتی عاشق بشه اوج بدبختی شه . پرسیدی چرا ؟
گفتم :دل خوش میکنه به رد پای یارش که مونده زیر بارون  اون هم تو زمین خاکی !یعنی که هیچ !
می فهمی هیچ !
 میدونی   رد پا  را شست بارون اما رد یار را هرگز !بی نوا ترک عاشق...

/ 0 نظر / 6 بازدید