برگشت به در خانه ای که هرگز بسته نیست !

 

 

 

 

 ای حرمت ملجا ئ درماندگان 
دور مران از در و راهم بده
لایق وصل تو که من نیستم
اذن به یک لحظه نگاهم بده

پ.ن :از اون غروبهایی بی پدر و مادری  هست که یاد اموات بی آنکه بخواهم رهایم نمیکند ... مادر بزرگ را از همه بیشتر یاد دارم اگه بود میگفت : "بالا بیر آز حلوا پیشیر بو آغشام اوللرین گوزی یولدا" ...

/ 0 نظر / 80 بازدید