هوای تو دارد این دلم

        بیا تا وقت هست

                 تا عطر عاشقی هست                   

                                         تا من هستم  و    تا تو هستی      کمی زنده باشیم  و زندگی کنیم

                      

/ 0 نظر / 7 بازدید