رفتن همیشه به معنای مقصر بودن یکی از دو طرف  نیست ،

               ارزش هر آدمی به بزرگی عشقی هست که ایحاد کرده ،

                                                   انتظارش هم به همون اندازه با ارزشه ،

                                                                   گاهی جواب ایثار باید انصاف باشه ،

                                                                                                هر چند کمی دیر...

/ 1 نظر / 6 بازدید
پندار

جاده برای رفتنه. خلقش کردن برای رفتن. اگر کسی رفت مقصر نه اونه و نه حتی جاده. مقصر کسیه که جاده رو خلق کرده. ولی اونی که خلقش کرده نساخته تش برای دوری. ساختتش برای انتظار. برای شیرینی وصل دوباره که گاه از حلاوت بودن و موندن بیشتره.