ای دریغا

                                        شراب کهنه و یاد یار

                                                                میسر نمیشود مرا

 

/ 0 نظر / 4 بازدید