ساعتهاست که زل زدم به عکس
نمی دونم این منم که سر گذاشتم رو شونه تو یا تویی که دستت حلقه شده به  گردن من؟

/ 0 نظر / 69 بازدید