حتی وقتی برای نوشتن دلتنگی هام ندارم...

/ 2 نظر / 6 بازدید
حسین

سلام کاش میشد دلتنگی هایمان را بنویسیم حتی به قیمت سوختن پاره وقتی از عمرمان . کاش میشد دلتنگی هایمان را لمس کنیم حتی اگر زمختی اش دل را به تنگ آورد . کاش میشد دلتنگی هایمان را فریاد بزنیم شاید صدای سکوت غربتمان را کسی میشنید . چه کنیم که حتی توان نوشتن دلتنگی هایمان را هم نداریم . [گل][گل][گل]

الفم

سلام. رفتم تو اون وبلاگ با کلاس خارجکیتون. پیام نگرفت. نوشته بودم: سلام کهولت. کم پیدا؟ گم شدی تو غربت؟