پست های ارسال شده در مهر سال 1383

تيک تيک تيک ............                        زمان داره می گذره                                        منتظر تو نمی مونه                                                   بجنب عقب موندی                                                                            من موندم فايده ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 17 بازدید
روزهای يکی شدن هم فراخواهد رسيد <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  روزهايي که بی فرياد، صدايمان به يکديگر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 20 بازدید
    يک شب دلم خواهد که مهمانت کنم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   از ديده بيگانه پنهانت کنم  نازت کشم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید
  کجائی خدا ؟ صدای منو مشنوی؟ فاصله بين کفر و ايمان              يعنی همون برزخی که من توش گير افتادم                                                                     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید