پست های ارسال شده در آدر سال 1383

آقاجون... نديده ..عاشق رنگ چشاتم آقاجون مرده زلف سياتم آقاجون رنگ چشمات ميدونم رنگه بهاره   ميدونم  ميدونم عطر تنت عطر بهاره  ميدونم ميدونم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 21 بازدید