پست های ارسال شده در فروردین سال 1387

هوای تو دارد این دلم

        بیا تا وقت هست                  تا عطر عاشقی هست                                                             تا من هستم  و    تا تو هستی      کمی زنده باشیم  و زندگی کنیم                        ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

...

از حصار تن پریدن                     هر چند سخت                                            اما باید پرید                                                          ذره ای از هوای تو کافی است برای همرهی  بده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید