پست های ارسال شده در تیر سال 1387

می خوام اعتراف کنم

                          من به دستی مهربون که                                        نوازشگر احساسم باشه                                                                 نه نمی تونم بگم،
/ 3 نظر / 25 بازدید
 کجاست دستانی که به نوازشی آرام  در گیسوانم بلغزد و مرا از خود برهاند   بی پروا در آغوش  شبی تب دار در پی آنم که ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 30 بازدید