پست های ارسال شده در شهریور سال 1387

سحر روز سوم  ،  آغاز سفر                                          زندگی هر چند کوتاه خواهد گذشت  بی آنکه کسی باشد و کسی باشی..
/ 1 نظر / 25 بازدید

ای دریغا

                                        شراب کهنه و یاد یار                                                                 میسر نمیشود مرا  
/ 0 نظر / 21 بازدید
اول شب افکار لجام  گسیخته ، آخر شب عربده های مستانه رهگذران زیر پنجره                                               و صبح آواز مرغهای دریایی                                                           حرام میشودخواب بر چشمانم که ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 18 بازدید