پست های ارسال شده در آدر سال 1389

گاهی بدون تو هم میشه زندگی کرد  اما تو باور نکن ، نکنه که  دستم را رها کنی آخدا
/ 1 نظر / 60 بازدید