ویار

نصف شب است و همه در خواب ناز و من "ویار" کردم  ! ویار عطر گلهای خوشبوی وطن  را که تب دار هست و نا آرام ... عطر نرگس ، یاس، مریم ...   

پ.ن اول :۴ گلدان با ١٢ لاله خریدم هنوز در انتظار هستم ،لاله هایم سرخ خواهند بود البت ...

/ 1 نظر / 88 بازدید
الفم

سلام تعجب کردی نه؟ آره زنده ام هنوز خوبم شکر خدا تو خوبی؟ آلمان؟ برنگشتی/ براردات خوبن؟ اگر اشتباه نکنم صابر بود.......... و یادم نیست یا حق