دو تا دختر حوان جند تا شاخه خشک که به نظر میرسید ترکه باشه را با روبانی قرمز بهم گره زده بودند تو اون سرما که به مغز استخوان میزد بین رهگذرها تقسیم  یکی هم قسمت من شد ... داره سه هفته میشه امروز صبح دیدم شکوفه هاش باز شده مثل شکوفه های سیب تو بهار  دلم بهاری شد تو سرمای زمستون..

/ 3 نظر / 7 بازدید
JesUs TeaRs

وای چه قشنگ..عکس بگیر ازشون..[بغل]

JesUs TeaRs

وبلاگت بازه..آهنگش داره همچنان می خونه..بغضم گرفته.. +چقد دلم تنگه.. ... ..

پیمان

آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی