تيک تيک تيک ............                        زمان داره می گذره                                        منتظر تو نمی مونه                                                   بجنب عقب موندی                                                                            من موندم فايده ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 17 بازدید
روزهای يکی شدن هم فراخواهد رسيد <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  روزهايي که بی فرياد، صدايمان به يکديگر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 20 بازدید
    يک شب دلم خواهد که مهمانت کنم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   از ديده بيگانه پنهانت کنم  نازت کشم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید
  کجائی خدا ؟ صدای منو مشنوی؟ فاصله بين کفر و ايمان              يعنی همون برزخی که من توش گير افتادم                                                                     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید
شهریور 90
1 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 88
1 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
10 پست
شهریور 87
27 پست
مرداد 87
17 پست
تیر 87
26 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
3 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 84
1 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
7 پست
اسفند 83
8 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
15 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
29 پست
شهریور 83
7 پست
زندگی
9 پست
دلتنگی
8 پست
والنتاین
1 پست
بارون
4 پست
اشک
3 پست
وداع
1 پست
ایستگاه
1 پست