عقل

از عقل فقط یه دندون بجا مونده بود اونم کشیدم خلاص...

یه عمر ادای آدمهای عاقل را در آوردم ،  همه راضی بودن من ناراضی

بذار چند صباحی  که از عمر مونده من راضی باشم 

نمی خوام شرمنده خودم باشم وقت رفتن...

/ 1 نظر / 5 بازدید