# زندگی
از در درآمدی و من از خود به در شدم                                    گویی از این جهان به جهان دگر شدم خوبه که  به ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 3 بازدید